Cassøe Coaching
nøglen til positive forandringer

Hvorfor Team-coaching?

Team-coaching er et fælles projekt med individuelle forpligtigelser, hvor samtlige teammedlemmer er medansvarlige for deres egen situation og hvordan den udvikler sig.

Et gensidigt engagement bygger på en accept af teamets forskelligheder og en viden om at teamets største værdi er at medlemmerne er i stand til at supplere hinanden og overlapper hinandens kompetencer. Teamcoaching kræver stor åbenhed og plads til eksperimenter for både den enkelte og for teamet som helhed.

For at kunne skabe holdbare løsninger er udgangspunktet at forandringer og ny læring skal ske så tæt på dagligdagen som muligt, med afsæt i virksomhedens strategier og medarbejdernes arbejdsglæde.

Cassøe Coaching definerer tydelige rammer og spilleregler og giver rummet til at diskutere alle emner, der har relevans for samarbejdet i teamet. Hermed hjælpes teamets medlemmer til selverkendelse, overblik og evnen til at se fremtidige handlemuligheder.

Hvordan Team-coaching?

Menneskers holdninger og adfærd er forskellig og alle teams er forskellige før, under og efter udviklingsprocessen. Derfor er teamcoaching individuelt fra team til team, men processen består både af praktiske og teoretiske øvelser og tager udgangspunkt i det enkelte teams fokusområder.

Cassøe Coaching tilbyder  også i samarbejde med Team Optimus teamudvikling/temadage baseret på Belbin Teamrolle – et udviklingsværktøj for individer og grupper. Cassøe Coaching kan også tilbyde en Belbin Teamanalyse









Life-coaching
Business-coaching
Team-coaching
Foredrag og workshop
VelkommenHvad er coachingOm Cassøe CoachingPriser
All Rights Reserved...